• Before posting anything about COVID-19, READ THIS FIRST! COVID-19 and Misinformation (UPDATED)
    Misinformation and/or conspiracy theories about this topic, even if intended as humor, will not be tolerated!

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,086
Last edited:
Last edited:
Táimse ag obair i Near 90fm faoi láthair an stáisiún raidió pobail is fearr in Eirinn. Tá sé suite i an Chúlog ar tuaisceart Bhaile Atha Cliath.

Tá clár Gaeilge againn d'árbh ainm 'Ar Muin na Muice' agus téann sé amach gach lá i rith na seachtaine ag 5.30. Bíonn sé a athchraoladh ag 9.00 ar maidin chomh maith. Uaireanta (ní tharlaíonn sé ró-mhinic áfach) téann an clár cursaí reatha 'Between The Lines' amach i nGaeilge chomh maith.

Is póca an-mhaith don Ghaeilge é Near 90fm. Tá haon-dhéag cainteoirí Gaeilge sa stáisiún- an ceannaire don comharchumann Ciarán O' Muirí ina measc.

Táimid ag podchraoladh cuid de ár agallaimh ó 'Ar Muin na Muice' arís.

Is féidir libh éisteacht leo anseo:

www.nearfm.ie/podcast/index.php?cat=ArMuinnaMuice

Le dea-mhéin

Darren
 

Cúchonnacht

Active member
Joined
Jan 10, 2008
Messages
192
duine n said:
[quote="Cúchonnacht":nfjlyy8v]Ní bhím in ann teacht ar an stáisiún raidió seo i mo charr?
Faigh carr nua ! :evil: :cool: :oops: :shock2: :D ;)[/quote:nfjlyy8v]

Nár chuala tú faoin gcúlú eacnamaíochta?
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,086
Braitheann sé ar an raidió. Tá trí raidió againn i mo theach. Is féidir liom teacht ar an stáisiún ar ceann amháin d'acu agus beagainí ar ceann eile. Ní féidir liom teacht ar ar an ceann eile cé gur raidió nua é. :?
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,672
Cúchonnacht said:
[quote="duine n":2cfwcp1o][quote="Cúchonnacht":2cfwcp1o]Ní bhím in ann teacht ar an stáisiún raidió seo i mo charr?
Faigh carr nua ! :evil: :cool: :oops: :shock2: :D ;)[/quote:2cfwcp1o]

Nár chuala tú faoin gcúlú eacnamaíochta?[/quote:2cfwcp1o]

É! Faigh rothar athláimhe :mrgreen: :| ;) :roll:
 

Cúchonnacht

Active member
Joined
Jan 10, 2008
Messages
192
duine n said:
[quote="Cúchonnacht":2mpe4hen][quote="duine n":2mpe4hen][quote="Cúchonnacht":2mpe4hen]Ní bhím in ann teacht ar an stáisiún raidió seo i mo charr?
Faigh carr nua ! :evil: :cool: :oops: :shock2: :D ;)[/quote:2mpe4hen]

Nár chuala tú faoin gcúlú eacnamaíochta?[/quote:2mpe4hen]

É! Faigh rothar athláimhe :mrgreen: :| ;) :roll:[/quote:2mpe4hen]

Tá sin agam freisin, ach níl aon raidió air, faraor.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,086
Beidh mé fhéin ag déanamh an podchraoladh ar feadh tamaill anois sa stáisiún don clár Gaeilge agus táim sásta aon podcraoladh a chur suas ar an idirlíon ón clár. Ach tá sé suas dona láithreoirí chun a rá liom go ba mhaith leo chun mé iad a chur suas. Beidh duine nó dhó sásta ar a laghad.

Bí ag breathú anseo:

Near 90 fm Podcast


Agus beidh mé ag cur nascanna dóibh suas ar aon snáithí ar an tsuíomh a bhfuil bainteach leis na hábhair éagsúla.

Beidh agallamh ag Ciarán Óg le Pearse O' Doherty faoin coiste Oireachtais don Ghaeltacht agus an easpa dul chun cinn do na ceantreacha ar an Máirt.
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Tá sé sin iontach, a Darren. Baile ó Dhia ort. Céard a cheapann tu faoi Raidió Ri Rá? Deirtear liom go mbeidh siad ag craoladh ar FM sna cathracha móra le linn Sheachtain na Gaeilge agus go mbeidh idir láithreoiri agus phearsana cáiliula ag craoladh leo linn na miosa. An bhfuil aon bhaint agat féin leo?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Ach nach bhful sé de pholasai agatsa agus ag Fine Gael go mbeadh stáisiun náisiunta raidió ann? Tá daineolaithe ar nós Dusty Rhodes, agus peasanra ar nós Linda Breathnach, Des Bishop, Daithi Ó Sé agus go leor leor eile ar son an stáisiuin seo - lucht Raidió na Life agus Raidió Failte ina measc - chomh maith le DJ's a bhfuil taithi mhaith acu san earnáil seo ar nós Scott de Buitléir, RTÉ, Daragh Ó Tuama, Newstalk, Traic Ó Braonáin, Raidió na Life, Cliona Ni Mhuire, Pop 4. An mbaineann sé seo leis an 'grudge' amaideach atá agat in aghaidh Chonradh na Gaeilge de bharr gur chuir siad tus leis an gcomhlacht seo. Bheadh sé suimiuil a fháil amach céard a cheapann páirti Fhine Gael faoin smaoineamh seo agus an mbeadh siad sásta tacaiocht a thabhairt dá leithéid. Cuirfidh mé ceist ar Dinny McGinley. Déarfainn go mbeidh lucht mór éisteachta acu le linn na seachtaine - nios mó ná Raidió na Life agus Raidió Fáilte le chéile, b'fhéidir.

Dála an scéil, cén fáth nach bhfuil sé ciallmhar?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Nil a fhios agam an ndeachaigh siad chuig polaiteoiri ach ta a fhios agam gur iarradh ar dhuine éigin ón gComhaontas Glas agus ar Éamonn Ó Cuiv bheith i láthair ag ceardlann a d'eagraigh siad ag an Oireachtas faoin gceist seo cupla bliain ó shin agus, de réir mo chuid foinsi, gur cuireadh cuireadh chuig gach páirti polaitiuil a bheith i láthair aige sin.

Maidir leis an lion éisteoiri, más fior do chuid figiuiri tá an lion sin an-iseal ach tá me cinnte dearfa go dtiocfaidh ardu ollmhór ar na figiuiri sin nuair a bheidh siad ag craoladh ar FM le linn mhi an Mhárta.

Maidir le Raidió na Life molaim a gcuid oibre ach ni bheadh na cláir raidió a chraolann siad feiliunach do lucht éisteachta náisiunta agus déarfadh siad féin sin leat. Freisin bheadh nios mó airgid ag teastáil uathu le craoladh go náisiunta agus tá mé lánchinnte nach dtabharfadh an Foras an maoiniu breise sin dóibh.

Is léir go bhfuil spéis agat sa réimse seo agus, mar sin, is mór an trua nach mbeifeá sásta tacu leo agus do chuid eolais agus taithi i leith na ceiste seo a roinnt leo.
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Nach bhfuil tu sásta tuairim a nochtu i dtaobh mo chuid smaointe agus tuairimi, a Darren???? Nil ann ach go bhfuil cupla freagra agus snaithe tugtha agam ar do chuid pointi a fágadh gan fhreagra! Go maire an dul chun cinn atá á dhéanamh agat ar do chuid chlár raidió.
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Tá cuma an-phroifisiunta ar an méid seo a leanas atá beartaithe ag an stáisiun do Sheachtain na Gaeilge, a Darren:

http://www.cnag.ie/news/1235245318nuachtlitir_feabhra_2009_rp.pdf

Ná déan dearmad gur daoine iad atá ag obair go deonach.

Ni tuairimi pearsanta atá á nochtu agat anseo. Rinne tu ráiteas (ni tuairim) ag maiomh nach ndeachaigh an grupa seo chuig polaiteoiri ach bhi dallamullóg ort. Freisin, luaigh tu cupla rud ar chlár eile plé ar an suiomh seo nach raibh fior agus nuair a cheistigh mé tu i dtaobh na rudai sin nior thug tu aon fhreagra dom.

Nil mé ag iarraidh iallach a chur ort mo chuid ceisteanna nó argóinti a fhreagairt. Ni gá duit muna bhfuil tu ag iarraidh ach, le do thoil, ná déan ráitis nach bhfuil fior agus ná tabhair neamhaird ar phointi daoine eile más freagrai iad ar raitis a rinne tu nach bhfuil fior.

Muna bhfuil tu ag labhairt ar son Fhine Gael cén fáth a bhfuil lógó an phairti sin á usáid agat ar an suiomh seo?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Tá brón orm, a Darren, ach nil fáil orm ar aon nasc thuas - má d'fhág tu ceann ann.

Maidir leis an méid thuas nior fhreagair tu mo cheist ná mo chuid pointi.

Maidir leis an gceangailt atá ag an gConradh le páirtithe polaitiula ni fhéadfainn a rá leat an bhfuil si maith nó olc - ni ball mé den Chonradh agus nil sé i gceist agam a bheith i mo bhall ach an oiread - ach chuala mé go gcuireann gach páirti (Fine Gael san áireamh) sa fhreasura ceisteanna rialta Dála ar an rialtas dóibh maidir le cursai Gaeilge. Mar sin, caithfidh go bhfuil ceangailt éigin acu leis na páirtithe polaitiula. Céard a cheapfá féin? An ionann sin agus ceangailt?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Last edited:
Last edited:
An bhfuil aon pointí nár fheagair mé anois???
I bhfad nios fearr, a Darren, cé nach n-aontaim le formhór do chuid argóinti. Maidir le FG, nach raibh siad ag iarraidh an Ghaeilge a dhéanamh roghnach don Ardteist? Céim siar don Ghaeilge a bheadh ansin. Os rud é gur eagraiocht Ghaeilge iad nach mbeifeá ag suil go ndéanfadh siad gach rud leis an teanga a chosaint? Shil mé gur bunaiodh iad leis an nGaeilge a chur chun cinn agus a chosaint. Nach raibh an seasamh céanna ag na heagraiochtai eile - go hoifigiuil agus go neamhoifigiuil - i leith na ceiste seo? Bheadh fadhb mhór agam le heagraiocht ar bith a bheadh sásta tacu lena leitheid de pholasai.

Maidir leis an obair a dhéanann siad ar an talamh aontaim leat go bhfuil siad an-lag ach is cinnte, agus is cinnte dearfa, nach bhfuil siad marbh. Mar sin, tá fadhb agam leatsa ag insint bréag ag rá go bhfuil. Ni ball den Chonradh mé ach téim chuig Feile na Mi gach bliain (a eagraionn Coiste Duiche na Mi), bhi me i gCathair na Mart agus i gCaislean an Bharraigh an tseachtain seo caite áit a bhfaca mé samplai d'obair na gcraobhacha sin. D'fhéadfainn gabháil ar aghaidh is ar aghaidh... Nior cheart go mbeifea ag tabhairt neamhairde ar an obair sin. Ta sé sin maslach. Ta fadhb agatsa le ceannasaiocht na heagraiochta. Ná bi ag caitheamh maslai leo sin atá ag obair agus ag déanamh a ndichill ar an talamh. Freisin ceann de na fáthanna eile a bhfuil siad lag ar an talamh ná an Tiogar Ceilteach. Mharaigh sé sin an earnáil dheonach sa tir seo. Le cunamh Dé tiocfaidh athru mór air sin leis an gculu eacnamaiochta.

Ni fhaigheann aon eagraiocht Ghaeilge poibliocht o na meain Bhéarla. Nil tada eile le rá agam i leith an phointe sin.

Tá dul amu iomlán ort má cheapann tu go n-oibrionn Seachtain na Gaeilge neamhspleách ón gConradh. Ta aithne mhaith agam ar bhainisteoir na Seachtaine agus ta a fhios agam go mbionn Uachtarán an Chonartha ina Chathaoirleach ar Sheachtain na Gaeilge agus go mbionn an bainisteoir freagrach do cheannasai an Chonartha.

Ba cheart duitse taighde a dhéanamh roimh rudai a scriobh. Creidim gur duine an-phaiseanta tu, agus in amanna, b'fhéidir, go scriobhann tu rudai gan smaoineamh. An chomhairle a bheadh agam duit ná rudai a phlé amach i do chloigeann sula scriobhann tu sios iad.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,086
Táim chun dul go dtí an tOireachtas go reasúnta minic (uair amháin sa seachtain ar a laghad go ginearálta nuair a bhíonn rudaí suimiúila a phlé) agus go dtí na cruinnithe miosúil den Comhairle Cathair i mBaile Átha Cliath (arís nuair a bhíonn rudaí suimiúla a phlé) don chlár anois. :shock: :D
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,672
Táim tar éis an tsnáth seo a léamh arís- trí bhliain tar éis a thosaigh é agus táim tar éis scriosadh cúpla phost ar é. Bhí Culann cairdiúil liom agus ansin ní raibh mé ach ag gearán. Bhí mé anabaí. Tá súil agam go dtiocfaidh Culann ar ais go dtí an tsuíomh seo! Tá an tsuíomh níos fearr leis!!!
Sílim go bhfuil mo dhuine imithe le fada an lá !
 

New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top Bottom