• Before posting anything about COVID-19, READ THIS FIRST! COVID-19 and Misinformation (UPDATED)
    Misinformation and/or conspiracy theories about this topic, even if intended as humor, will not be tolerated!

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,084
Last edited:
Last edited:
Tuigimid go maith anseo ar fhóram na Gaeilge seo cad é an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

Is iarracht é an snáithe seo chun plé a hoscailt ar a) cad atá bainte amach ó thaobh an Straitéis ó mí na Nollag 2010 agus an lá atá inniu ann agus b) cad eile atá le teacht sna míonna nó sna blianta amach romhainn?

An bhfuil aon eolais i dtús báire agaibh ina leith?

Cinnte is féidir linn ár dtuairimí a chur in iúl faoi ach ba mhaith liom a fháil amach cad nua atá tar éis teacht isteach ó dheireadh 2010 agus cad is féidir linn súil leis sa gearr/meáin téarma?

Beidh mé ag teacht ar ais go dtí an snáithe seo go luath thar na laethanta amach romhainn le haiseolais oifigiúil
faoi, más féidir liom teacht air.

Sílim go mba chóir dúinn a bheith ar an eolais go bhfuil achar ama na straitéise leagtha amach sa dréacht straitéis a foilsíodh in (ceapaim) 2009 agus cé nach bhfuil an achar ama ó thaobh cur i bhfeidhm na straitéis leagtha amach sa ghnáthleagan den straitéis féin dúirt Iar-Aire na Gaeltachta Pat Carey liom ag seoladh na straitéise oifigiúla i mí na Nollaig 2010 go seasann an achar ama leagtha síos sa dréacht straitéise leis an straitéis oifigiúil go ginearálta.

An bhfuil an achar ama ag aon duine anseo sular dtéann i mbun iarraidh é a fháil amach in áit eile?
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,084
Achar ama na straitéise

Tháinig mé ar cóipeanna den ndréacht straitéis ar líne ansin. Táimid ón bhliain 2013 agus suas go dtí 2025 sa Chéim Fheidhmithe II – Leathnú agus Doimhniú. Is é an t-aonú rud is fiúntacha a chuala mé faoi infheistíochtaí ó thaobh cur i bhfeidhm na straitéise go dtí seo ná an maoiniú tugtha do RTÉ. Agus sibhse?

gaeltacht21: 3.0 Straitéis (As Gaeilge)

The Hidden Ireland...: 3. A PHASED STRATEGY (In English)
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,670
Tháinig mé ar cóipeanna den ndréacht straitéis ar líne ansin. Táimid ón bhliain 2013 agus suas go dtí 2025 sa Chéim Fheidhmithe II – Leathnú agus Doimhniú. Is é an t-aonú rud is fiúntacha a chuala mé faoi infheistíochtaí ó thaobh cur i bhfeidhm na straitéise go dtí seo ná an maoiniú tugtha do RTÉ. Agus sibhse?

gaeltacht21: 3.0 Straitéis (As Gaeilge)

The Hidden Ireland...: 3. A PHASED STRATEGY (In English)
"Blianta 2-3 (2011-12): Céim Fheidhmithe I – Na Bunsraitheanna a Leagan Síos
Le linn an chéad dá bhliain den Straitéis bunófar na bearta fadtéarmacha ar fad le go mbeidh an soláthar de mhúinteoirí cáilithe agus de shaineolaithe eile ar fáil, nó go mbeidh na córais a sholáthróidh iad bunaithe go luath sa Straitéis. Chomh maith leis sin déanfar cuid mhaith de na bearta a fheidhmiú go hiomlán nó a thosú ag an gcéim seo lena n-áirítear ábhair d’oideachas agus litearacht teanga a ullmhú."


Ní léir dom go raibh na bearta seo curtha i bhfeidhm riamh.

"Blianta 4-15 (2013-25): Céim Fheidhmithe II – Leathnú agus Doimhniú"

Tá sé deacair faic a leathnú agus a dhoimhniú.


"Tá trí fho-chéim ag baint leis an gcéim seo ach tríd is tríd is éard atá i gceist: lánfheidhmiú na mbeart ar fad; tabhairt faoi mheasúnuithe rollála; agus feachtais a reáchtáil do chur chun cinn agus do chothú dearcadh dearfach ó thaobh na teanga. Cuirfear na chéad chéimithe ó na cláir athbhreithnithe d’oideachas múinteoirí ar fáil agus fostófar iad i scoileanna agus in institiúidí oideachais eile."

Ní léir dom aon feachtas nó aon bharr feabhair i leith soláthair múinteoirí.

"Le linn na céime seo déanfaidh Éire ceiliúradh ar chothrom 100 bliain d’Éirí Amach na Cásca agus ar shaoirse na tíre agus déanfar nasc idir na hócáidí sin agus an Straitéis don Ghaeilge, léireofar an méid a bheidh bainte amach, déanfar athbhreithniú mór ar na torthaí agus cothófar rannpháirtíocht agus tacaíocht an phobail thart ar spriocanna, spiorad agus fís na Straitéise."

Tá 2016 ag druidim chun deiridh, agus cé is móite de aibhsiú an gnáthnóis : "na cúpla focail", tá chuil rud "mar a bhí".

Má tá straitéis i bhfeidhm, tá sí faoi choim.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,084

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,084
Cáipéis faoi dhul chun cinn faoin Stráitéis 20 Bliain le foilsiú- Nuacht TG4 17 Bealtaine '17

Mar eolais nó thagairt- tuairisc ó Nuacht TG4 ó cúpla lá ó shin. Beidh mé ag iarraidh a fháil amach ó Seán Kyne agus dár ndóigh an rialtas cad go díreach atá bainte amach acu ó thaobh na straitéise ó 2010 go háirithe taobh amuigh de na nGaeltachtaí mar fad mar a fheiceann mé é tá obair chun na teanga a chur chun cinn ag tarlú sa Ghaeltacht (pleananna teanga agus an polasaí oideachais Gaeltachta nua) agus ní fheicim mórán nua ag tarlú ann taobh amuigh de na gceantair sin. Fan go bhfeicimid áfach I suppose. :

 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,084

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,084

A Voice

Well-known member
Joined
Sep 29, 2009
Messages
9,721

ergo2

Well-known member
Joined
Oct 4, 2008
Messages
14,089
Aontoím leis seo maidir le McHugh.

Tháinic feabhsú mór ar a chuid Ghaeilge sna blianta beaga

Tá súil go n-éirigh an bóthar le Zappone agus Ó'Flanagáin leis na ceachtanna.

Aon sgéal fé na h-Airí Stáit eile?.
 

New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top Bottom