Folóir Polaitíochta

Gael

Active member
Joined
Jan 9, 2004
Messages
162
Smaoineamh nua. Sa chéad teachtaireacht scríobhfaidh mé foclóir polaitíochta beag as Gaeilge. Déanfaidh mé "stickie" as.
Má tá ceist ag duine éigin faoi fhocal polaitiúil sa Ghaeilge, cuirfear é sa liosta sa chéad teachtaireacht agus fásfaidh sé de réir a chéile!
Beidh sé ina áis ag na daoine atá ag iarraidh cúrsaí polaitíochta a phlé as Gaeilge agus atá ag iarraidh a gcuid Gaeilge féin a fheabhsú. Ar aghaidh libh!

A new idea. In the first message I'll post a short Irish political dictionary. I'll make it into a stickie. If anyone has a question about an Irish political word, it'll get put in the list in the first post and it'll gradually expand according to your needs!
It can be a facility for those who wish to debate politics in irish and who want to improve their Irish vocab.
Off yez go!


A
Act - Acht
Attorney General - An ****-Aighne


B
Budget - Cáinfháisnéis
By-election - Fothoghchán

C
Cabinet - Comhaireacht
Civil Service, The - An Státseirbhís
Coalition - Comhrialtas
Constitution, The -An Bunreacht
Constitution, The Irish - Bunreacht na hÉireann
Corruption - Caimiléireacht
County Council - Comhairle Contae

D
Debate - Díospóireacht
Delegation - Toscaireacht
Delegate - Toscaire
Democracy - Daonlathas
Department - Roinn
Diplomacy - Taidhleoireacht
Discussion - Plé
Discuss(Verb) - Pléigh

E
Elect(Verb) - Togh
Election - Toghchán
Election, General - Olltoghchán

F
First Minister - Chéad Aire
First Minister, The Scottish - Chéad Aire na hAlban

G
Government - Rialtas
Green Party, The - An Comhaontas Glas
Greens(i.e. Party members) - Glasaigh

H
Houses of the Oireachtas - Tithe an Oireachtais

I
Independent - Neamhspleách

J
Journalist - Iriseoir
K

L
Labour Party, The - Páirtí an Lucht Oibre


M
Minister - Aire
Minister, The - An tAire
Minister for Education, The - An tAire Oideachais
Minister for the Environment, The - An tAire Comhshaoil
Minister for Finance, The - An tAire Airgeadais
Minister for Defence, The - An tAire Cosanta
Minister for Foreign Affairs, The - An tAire Gnóthaí Eachtracha
Minister for Health, The - An tAire Sláinte

N
National - Náisiúnta

O
Official - Oifigiúil


P
Political Correspondent - Comhfhreagraí Polaitíochta
Politics - Polaitíocht
Prime Minister - Príomh-Aire
Prime Minister, The British - Príomh-Aire na Breataine
Progressive Democrats, The - An Páirtí Daonlathach
Promise(s) - Geallúint(í)

Q

R
Referendum - Reifreann
Report - Tuairisc
Representative - Teachta/Feisire
Representative, Elected - Teachta/Feisire Tofa

S
Senate - Seanad
Socialist Party, The - An Páirtí Sóisialach

T
Tax - Cáin
Tax, Income - Cáin Ioncaim
Treaty - Conradh
Tribunal - Binse Fiosrúcháin

U

V

X

Y

Z


IRISH TERMS USED IN ENGLISH
Áras an Uachtaráin - The President's House/Home
Cumann - Club/Society/Branch
Dáil - Assembly
Fine Gael - The Gaelic People/Nation
Oireachtas, The - The (Overall) Assembly/Gathering
Tánaiste - Second in command to Taoiseach
Taoiseach - Leader/Chieftain
T.D.(Teachta Dála) - Assembly Representative
[Edited on 26/1/2005 by Gael]

[Edited on 27/1/2005 by Gael]
 


rockofcashel

Well-known member
Joined
Jan 23, 2005
Messages
8,451
Website
www.sinnfein.ie
great idea gael

just wondering why you have to call it a "stickie"

could put a lot of us off...

just joking.. best of luck .. any expansion of "an teanga" is a good idea
 

Johnny

Well-known member
Joined
Apr 29, 2004
Messages
1,218
representative - feisire
elected representative - feisire tofa
delegation - toscaire
election, local - toghchán áitiúil
by-election - fothoghchán
Minister for Education - An tAire Oideachais
Minister for the Environment - An tAire Comhshaoil
Minister for Finance - An tAire Airgeadais
Minister for Defence - An tAire Cosanta
Minister for Foreign Affairs - An tAire Gnóthaí Eachtracha
political correspondent - comhfhreagraí polaitíochta


Níos mó ar ball beag....................
 

eurocrat

Active member
Joined
Dec 23, 2004
Messages
231
Fainna Fail - The Soldiers of Destiny
An tAire Slainte- Minester for Health
An Proimh-Aire na Bhreatian - Prime Minster of Britian
An Chead-Aire na hAlbán- Scottish First minister
Bunreacht na hEireann - Consitution of Ireland
An Ard-Aighne- Attorney General
 

eurocrat

Active member
Joined
Dec 23, 2004
Messages
231
The Progressive Democrats?
 

eurocrat

Active member
Joined
Dec 23, 2004
Messages
231
[quote:1ynsy5wi]The Progressive Democrats?
Sa liosta cheana féin. Féach thuas. [/quote:1ynsy5wi]

Sin ceart. Brón orm a chara.
 

daithi86

Member
Joined
Jan 6, 2005
Messages
7
Website
www.greenparty.ie
Referendum = Reifrinn
Houses of the Oireachtas = Tithe an Oireachtais
An Roinn Airgeadais = Dept of Finance
An Roinn Comhshaoil, Oidreachta agus Rialtais Áitiúil= Dept of Environment, Heritage, Local Government
An Roinn Cosanta = Dept of Defence
An Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádurtha = Dept of Marine, Communications, Natural Resources.
An Roinn Dlí agus Círt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí = Dept of Justice, Courts, equality, and law reform
An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta = Dept of Arts, Sport, Tourism
An Roinn Fiontar, Trádalá agus Fostaíochta = dept of Enterprise Trade and Emplyment
An Roinn Gnóthaí Eachtracha = Dept of Foreign Affairs
An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta = Dept of Community, Rural and Gaeltacht Affairs
An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh = Dept of Social Community and family Affairs
An Roinn Iompair = Dept of Transport
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta = Dept of Education and Science
An Roinn Talmhaíochta agus Bia = Dept of Agriculture and Food
Roinn an Tanaiste, Sláinte agus Leanaí = Dept of Tanaiste, Health and Children
Roinn an Taoisigh = Dept of the Taoiseach
 

Gael

Active member
Joined
Jan 9, 2004
Messages
162
Focail nua le haghaidh inniu:

Cumannachas - Communism
Ainriaileachas - Anarchism
Sóisialachas - Socialism
Eite Chlé - Left Wing
Eite Dheis - Right Wing
Liobrálach - Liberal
Coimeádach - Conservative
Réabhlóid - Revolution
Reabhlóideach - Revolutionary
Leasú - Reform
Frithghníomhach - Reactionary
Parlaimint - Parliament
Chief-Whip - Príomh-Aoire
Party Whip -Aoire an Pháirtí
 

Gael

Active member
Joined
Jan 9, 2004
Messages
162
Tá mé ag déanamh athnuachan ar an liosta seo. Rinne mé stickie dúnta de ag an mbarr. Má theastaíonn uait moltaí a dhéanamh, déan sa tsnáth seo iad agus cuirfidh mé isteach sa stickie dúnta iad nuair a fhaighim an deis.
GRMA :D

I'm currently renewing this list. I've made a locked stickie for the final list at the top. If you wish to make new recommendations, post them in this thread and I'll add them when I get the chance. Thanks.
:D
 

Fiacc

Member
Joined
Apr 27, 2005
Messages
8
Dílseoirí - loyalists
Aontachtóirí - unionists
Nua-Coimeádaithe - Neo-Cons
Tras-teorainn - cross border
 


New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top Bottom