Irish Language Act. Tá bron orm

raff

Member
Joined
Jul 28, 2005
Messages
38
Sorry to post here as bearla but have not got good enough Irish.

As many of you may or may not know that with the St Andrews Agreement there was provision for an Irish language act in the 6 counties. HOWEVER the Loyalist/Unionist people have decided to try and scupper this as they do not want Irish to grow. :roll: :evil:

As a result of the Loyalist/Unionist people organising through the Orange Order there has been quite a large anti-Irish campaign got going to stop the Act. I am asking that any of you who live in the 6 counties or know some one who does pm me as I have draft letters here which can be altered slightly and can be emailed to the relevant person in order to promote Irish.

Tá born orm arís for the use of béarla here, tá beagán gaeilge agus Go raibh maith agat in advance. ( I may not have good Irish but am having my kids schooled in Irish medium education and I do what ever I can to promote my language).

Raff
 


Gary

Member
Joined
Nov 11, 2005
Messages
59
maith thú Raff. Go n-éirí go geal leatsa leis agus tá súil agam go seasfaidh na hUltaigh eile leatsa

Good man Raff, best of luck, i hope the rest of the Ulstermen stand with you
 

Cael

Well-known member
Joined
Jun 19, 2006
Messages
13,304
raff said:
Sorry to post here as bearla but have not got good enough Irish.

As many of you may or may not know that with the St Andrews Agreement there was provision for an Irish language act in the 6 counties. HOWEVER the Loyalist/Unionist people have decided to try and scupper this as they do not want Irish to grow. :roll: :evil:

As a result of the Loyalist/Unionist people organising through the Orange Order there has been quite a large anti-Irish campaign got going to stop the Act. I am asking that any of you who live in the 6 counties or know some one who does pm me as I have draft letters here which can be altered slightly and can be emailed to the relevant person in order to promote Irish.

Tá born orm arís for the use of béarla here, tá beagán gaeilge agus Go raibh maith agat in advance. ( I may not have good Irish but am having my kids schooled in Irish medium education and I do what ever I can to promote my language).

Raff
Fair Play dhuit, a Raff, is fearr Gaeilge briste ná Béarla cliste ;)
 

raff

Member
Joined
Jul 28, 2005
Messages
38
For some reason Cael your posts are appearing hidden to me!! Thanks for the support all and please tell as many as you can.
 

raff

Member
Joined
Jul 28, 2005
Messages
38
Fáilte ar ais Cael. Good to see you are back after your sabbatical!!!

And let me add...

bon retour chez toi.

Feliz regreso


and in ulster scots - welcome back !! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,611
I gcead duit, a raiff, agus nílim ag ceasacht ort, ach tá sé níos tabhachtaí go labharfása an Ghaeilge, agus daoine mar leat, ná Acht rialtais ab chuma ann nó as ag an daoine
 

Riadach

Well-known member
Joined
Feb 9, 2007
Messages
12,817
Is fearr leis an rialtas béalghrá is maisiúcháin a dhéanamh don teanga in áit rud ar bith tathagach taithneascach.
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,611
Riadach said:
Is fearr leis an rialtas béalghrá is maisiúcháin a dhéanamh don teanga in áit rud ar bith tathagach taithneascach.
Labhrann daoine teanga agus ní thuig le rialtas teanga a chur i mbéal an phobail ina nainneoin :roll:
 

Riadach

Well-known member
Joined
Feb 9, 2007
Messages
12,817
Nílim deimhneach de an bhfuilir ag teacht salach ar a ndúirt mé nó ar aon tuairim leis.

Ní ceart do rialtas ar bith sairsingiú ar dhuine teanga a labhairt nuair nach mian leis, ach ba chóir dóibh ag an am céanna é a éascú don té ar mian leis, is spreagadh dóibh siúd a bhfuil gaeilge ar a dtoil acu cheana féin, leanúint orthu á labhairt, is a toirbhirt ar an nglúin a leanann iad.
 

Cork

Well-known member
Joined
Feb 4, 2003
Messages
413
The Irish Language Act in the Republic has only been active since 2003. So - Give it time in NI.

I am sure that the act will happen in NI.

That said, the Irish Language is not been actively pushed in local government. Has anybody gone into a public office using the language?

What are your experiences?

The act does allow people to conduct business in Irish. Fair play to O Cuiv bringing it in. It was about time.
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,611
Riadach said:
Nílim deimhneach de an bhfuilir ag teacht salach ar a ndúirt mé nó ar aon tuairim leis.

Ní ceart do rialtas ar bith sairsingiú ar dhuine teanga a labhairt nuair nach mian leis, ach ba chóir dóibh ag an am céanna é a éascú don té ar mian leis, is spreagadh dóibh siúd a bhfuil gaeilge ar a dtoil acu cheana féin, leanúint orthu á labhairt, is a toirbhirt ar an nglúin a leanann iad.

Tagaim leat. Is é an duine atá freagrach. Cuideoidh an rialtas.
 

FeargDearg

New member
Joined
May 27, 2007
Messages
3
Margaret O'Keefe
Foireann Acht na Gaeilge
An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta
3ú hUrlár, Interpoint
20-24 Sráid Eabhrac
Béal Feirste
BT15 1AQ .
Co. Aontroma

Seol gach aighneacht dearfa chuig an bhean seo, más é bhur dtoil é

Send your letters of support to this woman, please
 

FeargDearg

New member
Joined
May 27, 2007
Messages
3
Margaret,

Tá ról lárnach ag an nGaeilge i mo shaol. Ba chóir go mbeadh sé de cheart agamsa agus ag gach saoránach in Éirinn, seirbhisí Gaeilge a fháil agus muid ag plé leis an Stáit. Is maslach an ní é nár cuireadh Acht Gaeilge i bhfeidhm bunaithe ar na haighneachtaí a cuireadh isteach don chéad phroiséas comhairliúchain go háirithe agus 93% de na haighneachtaí sin ag éileamh Achta Ghaeilge. Mar sin iarraim ort Acht Gaeilge a chur i bhfeidhm bunaithe ar na príomh-phointí seo a leanas le freastal ar mhórphobal na Gaeilge.

Níl tagairt ar bith sa dara cháipéis don oideachas. Ní mór don Acht cearta ráthaithe a chruthú san Oideachas, bunaithe ar mholtaí POBAL; an ceart ar Oideachas trí Mheán na Gaeilge, ceart tuismitheoirí ar mhúineadh Gaeilge dá bpáistí san oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile, teagasc na Gaeilge do dhaoine fásta agus traenáil, breis-oideachas agus oideachas tríú-léibheal trí Ghaeilge uilig san áireamh.

Níl tagairt ar bith sa dara cháipéis don chraoltóireacht. Ní mór don Acht soláthar craoltóireachta Gaeilge a imlíniú, bunaithe ar mholtaí POBAL. ós rud e go bhfuil an chraoltóireacht faoi smacht díreach rialtas na Breataine, is cúis eile é go gcaithfear an reachtaíocht seo a rith ag Westminster Níl tagairt ar bith sa dara cháipéis don Ghaeilge sa Tionól nó i gcomhairlí áitiúla. Ní mór d' Acht na Gaeilge líon agus raon suntasach de chearta ráthaithe a chruthú sna forais pholaitiúla, sna húdaráis áitiúla, i riar na córa, sna seirbhísí poiblí agus i réimsí na fostaíochta
Tá sainmhíniú iontach teoranta ar 'scéimeanna' agus ar sheirbhísí sa dara cháipéis. Ní mór d' Acht na Gaeilge cur síos ar na seirbhísí Gaeilge is éigean don rialtas agus d'fhorais phoiblí a sholáthar agus ar an achar ama a bhainfidh sé astu na seirbhísí seo a chur i bhfeidhm. Tacaíonn muid le cinéal agus le réimse na seirbhísí atá leagtha síos i moltaí aontaithe POBAL. Luaitear sa dara cháipéis gur chóir staidéar a dhéanamh ar cá mhéad Gaeilge de ghnáth a úsáideann duine agus í ag éileamh seirbhísí. Diúltaítear don chlásal seo mar go bhfuil sé mí-oiriúnach.

Ní mór don Acht soláthar Gaeilge a dhéanamh i dtaca le comharthaíocht, úsáid
logainmneacha, sráidainmneacha, ainmneacha pearsanta agus eagraíochtaí.

Níl an cur síos sa dara cháipéis ar ról an Choimisinéara oiriúnach. Ní mór don
Choimisnéir Gaeilge, monatóireacht a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil eagraíochtaí stáit ag comhlíonadh a ndualgas faoin Acht agus gach beart riachtanach a dhéanamh lena chinntiú go gcuirtear forálacha an Achta i bhfeidhm. Scrúduithe a dhéanamh, agus athmheas a thionscnamh má's gá, i dtaca le sárú ar chearta teanga an phobail faoin Acht nó faoi aon achtachán eile a bhaineann le húsáid nó le stádas na Gaeilge comhairle a sholáthar don phobal maidir lena gcearta faoin Acht, chomh maith le comhairle a sholáthar don státchóras maidir lena ndualgais faoin Acht
Caithfidh Oifig an Choimisinéara a bheith neamhspleách ar thionchar polaitiúil agus caithfidh leor acmhainní a bheith aici nó aige.


Caithfear teideal Gaeilge a bheith ag an Choimisinéir sa reachtaíocht.
Caithfear Tuairisc Bhliantúil neamhspleách a fhoilsiú, gan athrú no leasuithe ó6 údarás ar bith eile (Aire, Státrúnaí, Tionól nó coiste Tionóil.
Caithfear ceart a bheith ag an duine aonair gearáin a dhéanamh agus cás cúirte a thógáil má's gá.

Ní mór sceideal a bheith ceangailte leis an Acht ina liostófar na forais, idir rialtasach, phoiblí agus nuair is cuí, phríobháideach is mó a bheidh freagrach as seirbhísí Gaeilge a sholáthar.

Ní mór d'Acht na Gaeilge Bord um Chearta agus Phleanáil na Gaeilge a bhunú, le cuidiú le forais nach bhfuil ar an sceideal agus iad ag ullmhú scéimeanna.

Tacaíonn muid le moltaí POBAL ar bhunú, ar ról agus ar fheidhmiú an Bhoird seo.

Go raibh maith agat
 

duine n

Moderator
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,611
is mór agam an dua a chuir tú ort an aighneacht seo a chur i dtoll a chéile, a FheargDirg 8)
 

Riadach

Well-known member
Joined
Feb 9, 2007
Messages
12,817
Bhuel níor mhaith linn ár ladar a chur isteach i ngnóthaí stáit fhlaithiúnta seachtraigh. lol (cá bhfuil an barrach, tá lasóg a'am)
 

beardyboy

Active member
Joined
Feb 12, 2007
Messages
207
Cork said:
The Irish Language Act in the Republic has only been active since 2003. So - Give it time in NI.

I am sure that the act will happen in NI.

That said, the Irish Language is not been actively pushed in local government. Has anybody gone into a public office using the language?

What are your experiences?

The act does allow people to conduct business in Irish. Fair play to O Cuiv bringing it in. It was about time.
When I do tenders for government work they say that tenders submitted are acceptable in English only
 

raff

Member
Joined
Jul 28, 2005
Messages
38
Cork said:
The Irish Language Act in the Republic has only been active since 2003. So - Give it time in NI.

I am sure that the act will happen in NI.

That said, the Irish Language is not been actively pushed in local government. Has anybody gone into a public office using the language?

What are your experiences?

The act does allow people to conduct business in Irish. Fair play to O Cuiv bringing it in. It was about time.
You did not have a concerted campaign against the order ran though did you? The OO have mobilised their people and the DUP have gone on public record with Gregory Campbell stating on TV that they would do all they can to scupper the Act.

It is important that people contact Margaret O'Keefe and tell her that they want the Act implemented. Her email address is:


margaret.okeeffe@decalni.gov.com

Go raibh maith agat.
 


New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top Bottom