• Before posting anything about COVID-19, READ THIS FIRST! COVID-19 and Misinformation (UPDATED)
    Misinformation and/or conspiracy theories about this topic, even if intended as humor, will not be tolerated!

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,078
Last edited:
Last edited:
Go maith agus suimiúil! An mbeidh rath ar na cúig bailte seo? Sílim cosúil le todhchaí na Gaeltachta go bhfuil cinnidh náisiúnta an-tábhachtach agus riachtanach ó thaobh todhchaí na Gaeilge go ginearálta. Is tuar dóchais é dom go bhfuil na Líonraí Gaeilge seo pioctha agus aitheanta anois agus déarfainn go bhfuil seans maith ann go bheidh todhchaí maith acu go háitiúil. Déarfainn go bhfuil seans maith ann go bheidh tionchar maith acu go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta freisin ach bheinn amhrasach go dtiocfaidh fás mhór orthu go dtí go bhfuil cinneadh dearfach ó thaobh comhstádas don Ghaeilge ar ár gcomharthaí bóithre nua. Tá ábhair tábhachtach eile mar gheall ar todhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta freisin ach tá an cheist faoi ár gcomharthaí bóithre gan aon fhorbairt de agus bheadh sé mar fhorbairt iontacha ó thaobh feicealaíocht agus todhchaí na Gaeilge má dhéanann an rialtas seo athrú ina leith. Tuairimí nó smaointí?

"Seoladh 'Gaeilge le Chéile' i bPáirc an Chrócaigh inniu agus cúig bhaile roghnaithe chun a bheith ar na chéad bhailte riamh lasmuigh den Ghaeltacht chun stádas oifigiúil a bhaint amach as úsáid na Gaeilge. Is iad na bailte a bheidh ag aontú plean 'Líonra Gaeilge' le Roinn na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge, Béal Feirste, Baile Locha Riach, Carn Tóchair, Cluain Dolcáin agus Inis".

GAILEARAÍ: ‘Gaeilge le Chéile’ seolta i bPáirc an Chrócaigh agus cúig bhaile ag tabhairt faoi stádas mar ‘Líonraí Gaeilge’ a bhaint amach- Tuairisc.ie"Tá na pleananna teanga le cur i bhfeidhm ag na pobail thar thréimhse d'idir 5 agus 7 mbliana.

Tá súil ag Foras na Gaeilge cur le líon na Líonraí Gaeilge amach anseo."

5 phobal roghnaithe ag an bhForas mar Líonraí Gaeilge- Nuacht RTÉ
 

New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top Bottom