• Before posting anything about COVID-19, READ THIS FIRST! COVID-19 and Misinformation (UPDATED)
    Misinformation and/or conspiracy theories about this topic, even if intended as humor, will not be tolerated!

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
Tá an-chuid (bfhéidir formhór) dena comhairlí ag tógáil aighneachtaí faoi láthair dona bPleananna Forbartha 5 bliain.

Má bhfuil do cheann déan aighneacht ó thaobh na Gaeilge.

Ceapaimse go ba chóir go mbeadh coistí ainmnithe/logainmneacha i ngach comhairle ag cinntiú go bhfuil ainmneacha oiriúnacha curtha ar gach fhorbairt cónaithe nua; go bhfuil siad ainmnithe go dátheangach agus le comhstádas ar a laghad agus go bhfuil níos mó ainmneacha i nGaeilge amháin a n-úsáid.

Nascanna:

Coiste ainmnithe Dhún na nGall

www.louthcoco.ie/Index.aspx?deptid=10&dpageid=10
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Ceapaimse go ba chóir go mbeadh coistí ainmithe/logainmeacha i ngach comhairle ag cinntiú go bhfuil aimeacha oiriúnacha cúrtha ar gach forbairt cónaithe nua; go bhfuil siad ainmithe go dátheangach agus le comhstádas ar a laghad agus go bhfuil níos mó ainmeacha i nGaeilge amháin a n-úsáid.

Nascanna:

Coiste ainmithe Dhún na nGall

www.louthcoco.ie/Index.aspx?deptid=10&dpageid=10
Bhí mé ag léamh snátha a thosaigh tú ar fhóram Bhaile Átha Cliath (ar son forbairtí nua a ainmniú i nGaeilge amháin i mBÁC - ach d'athraigh tú an seasamh a bhí agat i leith na ceiste seo ar chúis éigin tar éis a bheith ag caint le comhairleoir ó Fhine Gael) agus feicim nach bhfuil tú ar son forbairtí nua cónaithe a ainmniú i nGaeilge amháin níos mó. Cén fáth an t-athrú mór millteach sin? Ní fhaca mé a leithéid de ''u-chasadh'' ariamh.

Athrú mór Darren le feiceáil anseo: http://www.politics.ie/dublin/119732-hats-off-dublin-city-councillors.html
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
An ndearna tu aighneacht le do chomhairle fos? Oh, rinne me dearmad is bar stool-armchair poblachtach thu. Maidir leis an rud sin, is feidir le einne an snath sin a leamh. Mar is leir on snath seo, a scriobh me roimh an snath eile, is leir go pragmatist me i leith na Gaeilge. D'fhailtigh me an run airithe sin ar dtus ach ansin dathraigh me m'aigne. Ni feidir liom e sin a dheanamh i do domhan, no? Is hyprocite me, an e? Cosuil leatsa ag gearan ach gan aon rud suntasach a dheanamh? Agus fiu muna raibh aon rud eile suntasach deanta agam ta comhairleoir i bhFine Gall ag cur run sios i leith an bPlean Forbartha i leith na Gaeilge agus an ceist seo agus taim lan-cinnte go nglacfaidh leis. An mbeidh Comhairle Contae na Mi ag deanamh a leitheid?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
An ndearna tu aighneacht le do chomhairle fos? Oh, rinne me dearmad is bar stool-armchair poblachtach thu.
Cuirimse go leor aighneachtaí isteach chuig an státchóras faoi go leor rudaí éagsúla. Cén fáth a bhfuil tú ag tabhairt ''bar stool-armchair poblachtach'' orm. Níl aithne ar bith agat orm. Cén fath a ndéarfá a leithéid?

D'fhailtigh me an run airithe sin ar dtus ach ansin dathraigh me mo meon. Ni feidir liom e sin a dheanamh i do domhan, no? Is hyprocite me, an e?
An t-aon cheist a bhí agam ort a Darren (agus níor fhreagair tú í) ná cén fáth ar athraigh tú d'intinn? Tá tú ag rá le blianta gur cheart forbairtí nua cónaithe a ainmniú i nGaeilge agus, chomh luath agus a ritear rún ag moladh a leithéid cuireann tú tús le snáth ag moladh an rúin ach taobh istigh de chúpla lá tagann tú ar ais agus deireann tú nach n-aontaíonn tú leis an rún. Tá sé sin thar a bheith aisteach. Inis dom cén fáth ar athraigh tú d'intinn más é do thoil é.

Cosuil leatsa ag gearan ach gan aon rud suntasach a dheanamh?
Céard faoi go díreach a mbímse ag gearán???

Agus fiu muna raibh aon rud eile suntasach deanta agam ta comhairleoir i bhFine Gall ag cur run sios i leith an bPlean Forbartha i leith na Gaeilge agus an ceist seo agus taim lan-cinnte go nglacfaidh leis. An mbeidh Comhairle Contae na Mi ag deanamh a leitheid?
Is minic a dhéanaim stocaireacht ar bhealaí éagsúla ar chuid de na comhairleoirí i gContae na Mí.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Cén fáth a bhfuil tú ag tabhairt ''bar stool-armchair poblachtach'' orm. Níl aithne ar bith agat orm. Cén fath a ndéarfá a leithéid?
Mar ceapann tu go nach bhfuil Fine Gael poblachtanaigh ach deanann siad obair chun leasa na tire agus ni dheanann tu faic no moran. Ta an ceart agat. NIL AITHNE AGAM/AGAINN ORT.


An t-aon cheist a bhí agam ort a Darren (agus níor fhreagair tú í) ná cén fáth ar athraigh tú d'intinn? Tá tú ag rá le blianta gur cheart forbairtí nua cónaithe a ainmniú i nGaeilge agus, chomh luath agus a ritear rún ag moladh a leithéid cuireann tú tús le snáth ag moladh an rúin ach taobh istigh de chúpla lá tagann tú ar ais agus deireann tú nach n-aontaíonn tú leis an rún. Tá sé sin thar a bheith aisteach. Inis dom cén fáth ar athraigh tú d'intinn más é do thoil é.
Cheap me gur leith tu an snath sin? An bhfuil ga dom chun deileail leat mar duine 'speisialta' chun an fath an fhail duit, on snath sin, agus e a paisteail anseo?Is minic a dhéanaim stocaireacht ar bhealaí éagsúla ar chuid de na comhairleoirí i gContae na Mí.
Os rud e go bhfuilimid ag caint faoin nGaeilge, ceard a bhionn le ra agat futhu faoi? Agus ni doibh leat go bhfuil ainmneacha i nGaeilge/ainmneacha datheangacha d'fhorbairti conaithe nua tabhachtach i do chontae no?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Os rud e go bhfuilimid ag caint faoin nGaeilge, ceard a bhionn le ra agat futhu faoi? Agus ni doibh leat go bhfuil ainmneacha i nGaeilge/ainmneacha datheangacha d'fhorbairti conaithe nua tabhachtach i do chontae no?
Léigh mo chuid póstanna má tá tú ag iarraidh a fháil amach céard a bhíonn á rá agam faoin nGaeilge.

Tá sé an-tábhachtach dar liom féin go n-ainmneofaí forbairtí nua cónaithe i nGaeilge. Nach bhfuil sé sin soiléir ón méid atá á rá agam? An rud nach bhfuil soiléir anois (agus ó bheith ag léamh Foinse ar maidin) ná an bhfuil tú ar son nó in aghaidh forbairtí nua cónaithe a bheith á n-ainmniú i nGaeilge amháin. Ní féidir leat bheith ar a shon nóiméad amhain agus ina aghaidh an chéad nóiméad eile.

Ní gá duit déileáil liom mar dhuine speisialta ar chor ar bith. Nílim ach ag iarraidh soiléiriú a fháil ar cá seasann tú ar an ábhar seo de bharr go bhfuil tú théis dhá thuairim atá chomh difriúil óna chéile a nochtadh ar an snáth seo agus ar an snáth eile atá luaite agam thuas. Soiléiriú atá uaim. Sin an méid. Ní ga duit é sin a thabhairt. Fútsa atá sé ach muna dtugann tú é beidh sé an-deacair agamsa agus ag daoine eile tú a thógáil dáiríre amach anseo maidir leis an gceist seo.

Arís, níor fhreagair tú mo chuid ceisteanna. Iontas na n-iontas!!
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
I mo thuairimse ba choir go mbeadh siad ainmnithe datheangach ar a laghad- se sin ar na bpileir- agus failtithe fos a bheith do ainmneacha i nGaeilge amhain. Aontaim le spiorad iad go leir a bheith i nGaeilge amhain ach ag an bpointe seo, tar eis smaoineamh faoi tar eis an moladh airithe seo a ghlacadh sa priomhcathair, tuigim nach mbeidh a tacaiocht forleathan ann. Seans tar eis an polaisai datheangach le ainmeacha i nGaeilge amhain fos failtithe i bhfeidm i ngach contae go mbeadh tacaiocht forleathan ann chun iad go leir a bheith i nGaeilge amhain sa todhchai- i os cionn na 20 bhliain is docha- tar eis an 'normalu' seo. An dtuigeann tus anois?
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Last edited:
Last edited:
I mo thuairimse ba choir go mbeadh siad ainmnithe datheangach ar a laghad- se sin ar na bpileir- agus failtithe fos a bheith do ainmneacha i nGaeilge amhain. Aontaim le spiorad iad go leir a bheith i nGaeilge amhain ach ag an bpointe seo, tar eis smaoineamh faoi tar eis an moladh airithe seo a ghlacadh sa priomhcathair, tuigim nach mbeidh a tacaiocht forleathan ann.
Ar deireadh thiar thall tá freagra (de chineál éigin) agam! Ar mhiste leat a shoiléiriú dhom bunaithe ar an méid atá ráite agat thuas cé acu 'i nGaeilge amhain' nó ' go dátheangach' ab fhearr leat na na forbairtí nua cónaithe seo? Tuigtear domsa ón méid thuas gurbh fhearr leat iad a bheith dátheangach.

Seans tar eis an polaisai datheangach le ainmeacha i nGaeilge amhain fos failtithe i bhfeidm i ngach contae go mbeadh tacaiocht forleathan ann chun iad go leir a bheith i nGaeilge amhain sa todhchai- i os cionn na 20 bhliain is docha- tar eis an 'normalu' seo. An dtuigeann tus anois?
An gceapann tú i ndáiríre go mbeadh an ''mionlach'' a bheadh in aghaidh a leithéid do rún théis a n-intinn a athrú taobh istigh de 20 bliain? Feictear domsa nach dtarlóidh an 'normálú' seo gan tacaíocht iomlán ó gach páirtí polaitiúil agus mar atá ráite agat minic go leor cheana féin ar an suíomh seo ní shíleann tusa nó Fine Gael mórán den phlean seo. Tá chuile sheans ann go mbeidh Fine Gael mar chuid den chéad rialtas eile agus gan tacaíocht iomlán ní chuirfear an plean i bhfeidhm mar is ceart. Sin a chreidim go hiomlán.

Mar a fheiceann tú ó na ceisteanna breise atá curtha agam 'ní thuigim anois'.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Ar deireadh thiar thall tá freagra (de chineál éigin) agam! Ar mhiste leat a shoiléiriú dhom bunaithe ar an méid atá ráite agat thuas cé acu 'i nGaeilge amhain' nó ' go dátheangach' ab fhearr leat na na forbairtí nua cónaithe seo? Tuigtear domsa ón méid thuas gurbh fhearr leat iad a bheith dátheangach.
No ba mhaith liom iad a bheith i nGaeilge amhain don chuid is mo ach ni feidir an chas sin a dhiol go forleathan sa gearr agus mean tearma. I mBaile Atha Cliath ar aon nos. 'Seans go mbeidh comhairli i gcontaetha eile in ann votail go forleathan ar son an polaisai Cathair na Gaillimhe/Sionainn chun suil eile a chur ar a mbailte/contaetha ag an bpointe seo ach de bharr roinnt rudai difriul ni feidir an chas sin a dhiol go forleathan i mBaile Atha Cliath aris sa gearr agus bfheidir mean tearma.
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
No ba mhaith liom iad a bheith i nGaeilge amhain don chuid is mo ach ni feidir an chas sin a dhiol go forleathan sa gearr agus mean tearma. I mBaile Atha Cliath ar aon nos. 'Seans go mbeidh comhairli i gcontaetha eile in ann votail go forleathan ar son an polaisai Cathair na Gaillimhe/Sionainn chun suil eile a chur ar a mbailte/contaetha ag an bpointe seo ach de bharr roinnt rudai difriul ni feidir an chas sin a dhiol go forleathan i mBaile Atha Cliath aris sa gearr agus bfheidir mean tearma.
Ach nár vótáil móramh ar son an rúin seo? Nach é sin an chaoi a n-oibríonn daonlathas in Éirinn? Nach bhfuil comhairleoirí Bhaile Átha Cliath ann ar son mhuintir Bhaile Átha Cliath? Nach iad muintir Bhaile Átha Cliath a chuir ar an gComhairle Contae iad? Nach bhfuil na comhairleoirí sin ag déanamh ionadaíochta ar son mhuintir Bhaile Átha Cliath?
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
Nil meas no am agam do fhormhor- ni gach- dena comhairleoiri sin a votail ar son an run seo, go ginearalta.

Dala an sceal, leigh me an t-alt i bhFoinse aris agus tuigim go bhfuil rud airithe deacair a thuiscint. Rinne an bean aistriuchan don sort preas-raiteas a sheol me chucu. Ar an gcead dul sios- agus NIL ME AG GEARAIN, taim sasta go scriobh si an t-alt- ni duirt me gur thog se cupla bhlian chun an laithrean greasain no r-tionscadal a dheanamh. Thog se cupla seachtaine. Agus nuair a ta me quoted sa alt ag ra "Ba choir go dtabharfai spreagadh oifigiuil d'usaid ainmneacha Gaeilge, ce nach ga sin mura votalann na comhairleoiri i bhfabhar na bhforbairti ar fad a bhionn acu a ainmniu i nGaeilge" is sin t-aistriuchan don meid seo a duirt me "The use of names in Irish should be officially encouraged although not required unless councillors vote to name all of their developments in Irish." Aris nilim ag gearain. Tuigim go bhfuil se AN-deacair chun aistrichan cead faoi gcead ceart a dheanamh. Is e sin an fath go bhfuil aistreoiri ansin, ce go bhfaigheann siad ro-mhead pa- ach sin ceist eile...:D

Is feidir an preas-raiteas an an r-tionscadal a leamh agus fheiceail anseo.

Nilim chun dul timpeall i gciorcal leat. Taim sasta gur d'ardaigh Foinse an ceist faoi ainmneacha i nGaeilge/datheangach inniu. La maith ceapaim!!!!
 

Culann

Well-known member
Joined
Nov 27, 2007
Messages
416
Last edited:
Last edited:
Nil meas no am agam do fhormhor- ni gach- dena comhairleoiri sin a votail ar son an run seo, go ginearalta.
Níl meas nó am ag formhór na tíre seo do Fhianna Fáil faoi láthair ach sin daonlathas dhuit. Iadsan a dhéanann na cinnte móra. Iadsan atá i mbun na tíre. Vótáladh isteach iad. Sin an saol. Arís, sin daonlathas duit.

...is sin t-aistriuchan don meid seo a duirt me "The use of names in Irish should be officially encouraged although not required unless councillors vote to name all of their developments in Irish."
Tharla sé seo i mBaile Átha Cliath. Vótáil formhór na gcomhairleoirí go n-ainmneofaí gach forbairt nua cónaithe i nGaeilge. An aontaíonn tú leis mar sin?

Dála an scéil, níl muid ag gabháil thart i gcorcail. Tá mise ag cur ceisteanna agus ag lorg freagraí.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
Ta an Plean ag dul amach go comhairliuchan poibli do 12 no 14 seachtaine. Ma ghlactar leis ansin beidh se deacair ag einne a bheadh i gcoinne e. Taimse chun mo shuil i leith seo a chaiteamh ar an gcomhairliuchan sin.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
Na chéad Pleananna Forbartha eile i mBaile Átha Cliath

Bheul tá na ceithre comhairlí i mBaile Átha Cliath- Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Comhairle Contae Dún Laoghaire-Ráth an Dúin agus Fine Gall- ag glacadh le moltaí arís. Rinne mé aighneacht inniu ó thaobh ainmneacha i nGaeilge a bheith tabhartha do gach/nó formhór na fhorbairtí cónaithe nua i bhFine Gall agus chuaigh mé i dteagmháil le comhairleoir sa Chomhairle Cathrach mar gheall ar seo sa Chomairle sin freisin. Molaim go mór daoibh aighneachtaí a dhéanamh ó thaobh na Gaeilge de má tá do chomhairle ag ullmhú do bPlean Forbartha 5 Bliana nua.

Tharlóidh sé anois is arís go mbeidh ainm i mBéarla nó dátheangach- táim ag súil dátheangach- do cheantair cónaithe nua níos oiriúnach ó thaobh staire agus is é an príomh rud go bhfuil go leor nó formhór d'acu ainmnithe i nGaeilge agus ó thaobh éifeacht is é polasaí ainmnithe lán-Ghaeilge an bealach don cuid is mó fad is atá eolais agam ar an ábhar.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Beidh rún curtha síos ag ar a laghad comhairleoir amháin- go deimhin le tacaíocht óna bpáirtí- ar son an polasaí ainmnithe lán-Ghaeilge i bhFine Gall (cé seans nach mbeidh sé deimnithe an mbeidh sé glactha ar feadh bliain nó bliain go leith eile :)). Déarfainn go mbeidh an polasaí fós ann sa Chomhairle Cathrach agus sa Chomhairle Contae Theas i mBÁC freisin má cuirtear an polasaí síos arís mar rún. Cad faoi Dún Laoghaire-Ráth an Dúin??
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
Bhíos ag amharc ar na suíomhanna gréasáin le haghaidh na comhairlí nua i dTuaisceart Éireann bheul dóibh siúd ina bhfuil na Náisiúnaithe mar na páirtithe is mó iontu agus níl leagan Gaeilge dena shuíomhanna sin!!!!??? :confused:
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
14,073
Ard-Mhéara Críona Ní Dhálaigh

Mar a phostáil mé ar snáithe an Próiseas Forbartha na Náisiún Aontaithe inniu labhair mé le Ard-Mhéara Cathair Bhaile Átha Cliath ag seoladh an nuachtán "The World's Best News" i mBaile Átha Cliath inné. Bheul (daoibh siúd nár chuala an t-agallamh) labhair sinn go mór faoin nGaeilge go ginearálta sa chathair agus faoin bpolasaí ainmnithe Gaeilge sa chomhairle! Is é seo an tuairisc as Gaeilge den t-agallamh a rinne mé le Críona agus le Sorcha Nic Mhathúna ó Oxfam ann! (Tá an ceann le Críona Ní Dhálaigh mar an chéad agallamh).

 

New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top Bottom