Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Na SFI / SDGs- An Clár Forbartha Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe (2016-2030)

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior
Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Na SFI / SDGs- An Clár Forbartha Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe (2016-2030)Ag Éileamh Ár dTodhchaí - Dóchas - The Wheel

Éilíonn an tSochaí Shibhialta fócas úr ar Chomhionannas, ar Rialachas agus ar Inbhuanaitheacht
21 Aibreán 2013​


An réamhchoinníoll is tábhachtaí le haghaidh cheannsú bochtaineachta ná comhionannas. Sin a deir comhdháil mhór de ghníomhaígh agus de cheannairí eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Éirinn a eagraíodh san RDS an Satharn seo caite.
Ag Éileamh Ár dTodhchaí i gcomhar le Dóchas agus leis An Roth, a d’eagraigh an imeacht faoin teideal – ‘Rianú Spriocanna d’Éire Níos Fearr i Saol Ceart’. Trí phróiseas díospóireachta rinne lucht páirtíochta na comhdhála iarracht cúig thosaíocht a shainiú, a chaithfeadh Rialtas na hÉireann a chur chun cinn d’fhonn treoir cheart a dhéanamh ar théarnamh Eorpach agus Domhanda chomh maith le forbairtí amach anseo, ar chosán atá ceart agus inbhuanaithe.
Tiomantas don chomhionannas i ngach réimse – geilleagrach, sóisialta agus polaitiúil – b’shin an phríomhthosaíocht a roghnaíodh.
"Is amhlaidh go bhfuil na polasaithe reatha ag cur le neamhionannas in Éirinn, ar fud an Aontais Eorpaigh agus sa domhan mór. Chun todhchaí níos fearr a chinntiú do chách is gá dúinn tosaíochtaí agus spriocanna a leagan amach sna réimsí sin is mó a rialaíonn mianach saoil daoine. Ón bplé a rinne daoine ag an imeacht seo, is léir nach féidir dul chun cinn a dhéanamh maidir le leas daoine, le fostaíocht ná leis an timpeallacht, mura dtéimid i ngleic le neamhionannas, ceann de bhunchúiseanna ár ndeacrachtaí faoi láthair,” a dúirt Niall Crowley ón ngrúpa Ag Éileamh Ár dTodhchaí.
‘Samhlacha Nua Rialachais’ an dara tosaíocht a aithníodh ag an imeacht. D’fhonn domhan níos cirte agus níos inbhuanaithe a chruthú ní mór do dhaoine bheith páirteach i gcinnteoireacht phoiblí ag gach leibhéal. Caithfidh cinntí polasaithe agus na rialacha a riarann ár saol bheith níos sofhreagraí do riachtanais daoine, go háirithe na daoine is boichte sa tsochaí, le cinntiú gur féidir le daoine a saol a chaitheamh de réir a mianta.
“D’aontaigh an lucht páirtíochta ar chomhfhís de shochaí agus de gheilleagar rafar inbhuanaithe ina léirítear meas ar dhaoine, ina bhfuil comhionannas i réim agus ina mbíonn siad páirteach i gcinntí a n-imríonn tionchar orthu. Is fúinne anois oibriú go láidir le cinntiú go mbeidh na spriocanna seo mar dhlúthchuid den fhís nua d’fhorbairt domhanda atá á dréachtú ag na Náisiúin Aontaithe agus is fúinne freisin a dheimhniú go gcuirfear i bhfeidhm iad i gcomhthéacs na hÉireann,” a dúirt Ivan Cooper ón eagraíocht An Roth.
An tríú tosaíocht a aithníodh ná cruthú samhala inbhuanaithe d’fhorbairt dhomhanda. D’aithin an lucht páirtíochta an ghéarchéim timpeallachta atá ag carnadh agus an t-ardleibhéal tomhaltais sna tíortha forbartha mar chúiseanna práinneacha imní.
“Faoi láthair úsáidimid coibhéis de phláinéad go leith leis na hacmhainní a ídímid agus an dramhaíl a chruthaímid. Éilíonn an inbhuanaitheacht go gcruthóimis lorg éiceolaíoch coibhéiseach le pláinéad amháin nó níos lú. Níl sé cóir go dtiteann costas stíl mhaireachtála s’againne i dtíortha forbartha ar dhaoine bochta i dtíortha i mbéal forbartha. Tá sé thar am againn samhail nua a chruthú chun sin a chur ina cheart,” arsa Hans Zomer ón eagraíocht Dóchas.
Tharla an ócáid Dé Sathairn i gcomhthéacs Uachtaránacht na hÉireann ar an AE agus i gcomhthéacs an phróisis dhomhanda chun spriocanna comharbais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise a aontú, toisc a dtréimhse siúd a bheith rite i 2015. Ag míniú na gcéimeanna i dtreo creat forbartha domhanda iar-2015 dúirt Zomer:
“Tráth uathúil é seo d’Éire agus don Domhan. Toisc Uachtaránacht an AE a bheith ag Éire, is féidir leis an tír seo tionchar a imirt ar sheasamh an AE san idirbheartaíocht ar spriocanna comharbais ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise. Is féidir mar sin, tionchar a imirt ar na torthaí a aontófar ag na Náisiúin Aontaithe.”
“Mar chuid den phróiseas seo ag na Náisiúin Aontaithe chuathas i gcomhairle le sochaí shibhialta i ngach tír forbartha beagnach, d’fhonn tosaíochtaí na ndaoine sna tíortha sin a aimsiú. Páirt na hÉireann sa phróiseas comhairliúcháin domhanda seo ab ea imeacht an tSathairn.”
“Tá súil againn go n-éistfear leis na guthanna a labhair ag ócáid an lae inniu, chomh maith leo siúd a labhair ó gach cearn den domhan agus go mbeidh a bhfuil ráite le brath sa chreat forbartha domhanda nua,” arsa Zomer, mar bhailchríoch ar an ócáid.


Nótaí d’eagarthóirí
Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar ról Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i múnlú creata domhanda don fhorbairt ag World We Want -Campaign for a more just and sustainable Ireland in a fairer world
Is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar lucht eagraithe na comhdhála ag Claiming Our Future | A progressive movement for an equal, sustainable and thriving Ireland, www.thewheel.ie and www.dochas.ie.

Tuairisc a rinne mé ann as Béarla beidh agallamh agam ar an nDéardaoin as Gaeilge!

__________________________________________________


Tá roinnt seachtaine agaibh go fóill an suirbhé a líonadh amach ag insint céard a mba mhaith libh a bhí istigh sa Spriocanna Forbartha nua:

https//www.surveymonkey.com/s/P3H8J7W

Céard a ba chóir a bheith sa Spriocanna domhanda seo?
SD 2015
 
Last edited:


Telemachus

Well-known member
Joined
Apr 8, 2004
Messages
6,480
Website
en.wikipedia.org
Na chuggers fuath muintir na hÉireann. Is mian leo a ghlacadh do chuid airgid.

Is é seo an tír ina fhéimheach, ní mór dúinn aon airgead!:mad:

Zú!!!!
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior

duine n

Well-known member
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,553
Ar líon einne eile anseo an suirbhé amach?

Níor líon!An bhfuil an easpa spiorad céanna agaibh ar chúrsaí idirnáisiúnta is atá agaibh i leith cur chun cinn na Gaeilge?

Tá leisciúlacht forleathan, nach bhfuil?
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior
Agus

Dar ndóigh.

Spriocanna ón dtír seo ag teacht amach as an ócáid sin san RDS: Tuairisc.
 
Last edited:

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior

The Field Marshal

Well-known member
Joined
Aug 27, 2009
Messages
43,651
Ni aontaim leis an OP.

Phliciocht mor o rialtas na hEireann agus a uachtarain cuirthe isteach ar barr breige chuir amach le RTE.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior
Last edited:

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior
Iar 2015 agus na Spriocanna Forbartha na Milaoise (MDG's) & Iarr 2015 agus Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG's)

Tá na mílte naisc a bheadh mé in ann cur ar an snáth seo don ábhar seo. Ní dhéanfaidh mé é seo go minic ach amháin nuair a thiteann rudaí an-mhór os mo comhair. Tá cruinniú mhór don Náisiún Aontaithe an tseachtain seo chugainn agus muna dhéanann einne eile é romham seolfaidh mé roinnt naisc dó suas. Molaim daoibh ar Facebook agus Twitter chun ENR's (Eagraíochtaí Neamhrialtasach) agus go deimhin rialtasach a leanúint ionas go mbeadh a fhios agaibh can atá ag tarlú leis an mór-obair seo agus faoi cad atá ag tarlú leis an obair chun réiteach a fháil do mbochtanas agus fadhbanna sóisialta agus sláinte a bhaintear leis go ginearálta. (Cé gur féidir liom ailt agus naisc a chur suas ar an snáth seo gach lá ní bheidh ach ó am go h-am).

Free exchange: The next frontier- Jeffrey Sachs | The Economist

https://www.facebook.com/TheWorldsBestNews (ó Dóchas)

Act Now on 2015 (Éire)

Dóchas: The Irish Association of Non-Governmental Development Organisations

UN Sustainable Development Knowledge Platform

D

Eagar: Agallamh a rinne mé le Hans Zomer ó Dóchas ag deireadh mí Bealtaine (as Béarla agus tá roinnt crackling ann don chéad 30 soicind).

 
Last edited:

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior
Last edited:

duine n

Well-known member
Joined
Aug 29, 2006
Messages
6,553
Tá na mílte naisc a bheadh mé in ann cur ar an snáth seo don ábhar seo. Ní dhéanfaidh mé é seo go minic ach amháin nuair a thiteann rudaí an-mhór os mo comhair. Tá cruinniú mhór don Náisiún Aontaithe an tseachtain seo chugainn agus muna dhéanann einne eile é romham seolfaidh mé roinnt naisc dó suas.....

Sílim gur leor sin de fhístéipeanna béarla ar an ábhar seo. Is beag duine a tá ag déanamh tráchta air i nGaeilge, agus níl Gaeilge a chur le feoil a chur ar an mbéarla.

B' fhéidir gur fiú duit na naisc béarla a chur ar na fóraim béarla amach anseo. Buíochas.
 

DJP

Well-known member
Joined
Aug 2, 2006
Messages
13,263
Website
darrenjprior.blogspot.com
Twitter
https://twitter.com/DarrenJPrior
Beidh agallamh agam faoi ar an Luan. Bhí mé ciúin ar feadh cúpla seachtaine ach beidh tuairisc eile agam an Luain d'ár gcionn freisin leis an gComhcheangal Fiachais agus Forbartha freisin (as Gaeilge an beirt). Agus maidir leis do phointe- ní gcuireann mé naisc as Béarla thuas ar an fhóram seo an snáth seo san áireamh go minic ach bhí mullach mór don Náisiún Aontaithe inné. Is ábhar stáiriúl agus tábhachtach iad seo agus ba chóir go mbeadh cluadach air sna meáin shóisialta Gaeilge in ainneoin go bhfuil formhór dena tuairiscí as Béarla sé sin má táimid dáiríre agus má tá suim againn i gcúrsaí idirnáisiúnta agus réiteach a fháil do mbochtanas. Tá ciall leis cluadach a bheith air seo agus is rud maith é ceapaim go bhfuil sé ag tarlú anseo sa fhóram Gaeilge ar Politics.ie.
 
Last edited:


New Threads

Popular Threads

Most Replies

Top